Forma zabezpečovania správy počítačov

Cieľom služby je zabezpečiť bezchybný a kvalitný chod celej IT infraštruktúry.

Čo znamená prevzatie do správy a vstupná prehliadka?

Na základe zmapovania východiskového stavu (audit IT) a definovaných požiadaviek od klienta sa vykoná analýza potrieb v oblasti IT. Následne sa navrhnú zmeny, ako sú napr. zvýšenie bezpečnosti, centralizácia zálohovania dát a emailov a pod. Spoločnosť Hurican prevezme zodpovednosť a trvalo zabezpečí komplexnú starostlivosť o systém klienta a jeho prevádzku.

Ako prebieha správa počítačov?

Hurican kladie veľký dôraz na zabezpečenie technickej podpory a správy IT niekoľkými formami a úrovňami servisnej podpory:

1.) Vzdialená správa (Remote Access): pri prevzatí Vašich počítačov do správy Vám technik nainštaluje v rámci vstupnej prehliadky nenáročnú bezpečnú aplikáciu, ktorá umožní vzdialenú správu tohto zariadenia. Keď sa stretnete s nejakým problémom, jednoducho zatelefonujete na náš hotline alebo zašlete e-mail a následne sa k Vášmu počítaču pripojí technik a pracuje na ňom, akoby sedel priamo pred ním. Zároveň jeho prácu môžete kontrolovať na svojom monitore. Týmto spôsobom vieme naozaj rýchlo a efektívne odstrániť 99% všetkých bežných problémov ako napr. inštalácie a nastavenia software, nastavenie e-mailov, odvírenie alebo aj nastavenie tlačiarne.

2.) Výjazd technika: v prípade, že nastane problém, ktorý sa nedá vyriešiť formou vzdialenej správy, "vyrazí" náš technik priamo k Vám. Podľa vybraného paušálu máte tento výjazd bezplatne alebo so zľavou.

Na vyriešenie špecifických a obzvlášť náročných požiadaviek klienta je k dispozícii third line (3L) podpora, t.j. tím technikov, ktorí si poradia aj s najťažšími problémami, napr. obnova dát, konfigurácia databáz, a pod.

Čo je pravidelná kontrola?

Kontrola nastavenia a funkčnosti celej IT infraštruktúry raz za 1-3 mesačné obdobie, podľa výberu paušálu. Táto pravidelná kontrola umožní predchádzať viacerým problémom a poruchám. Je možné, že Vaše počítače budú pracovať zdanlivo bez závad a vy nás nebudete musieť kontaktovať. My však aj napriek tomu v periodickom cykle, vždy na základe vzájomnej dohody, spravíme ich preventívnu kontrolu a podrobíme ich dôkladnej prehliadke. Predchádzame tak skrytým závadám a nežiaducemu spomaľovaniu.

Pravidelná servisná kontrola zahŕňa optimalizáciu operačného systému ( defragmentáciu, pokročilé vyčistenie disku, zrýchlenie štartu počítača, kontrolu stavu PC pomocou senzorov ( procesor, základná doska, pevný disk, napájací zdroj) a antivirový test.

Okrem toho Vám táto služba v cene správy v prípade potreby ponúka:

  • náhradné zariadenia
  • tonerovú službu
  • nastavenie sychronizácie smartphonov s IT


Informujte sa o ďalších výhodách správy počítačov poskytovanej spoločnosťou Hurican na našej Infolinke 02/3222 3555.

Ako si skontrolujem správu počítačov?

1.) Na zadávanie a kontrolu jednotlivých požiadaviek slúži Hurican link, ktorý je naištalovaný na každej ploche počítača v správe. 2.) Sekcia "moja firma" na portály portal.hurican.sk umožňuje získať detailnú dokumentáciu o všetkých počitačoch a perifériach v správe, sw licenciách a nastaveniach siete a sieťových zariadeniach. Okrem toho informuje o vykonaných (aj automaticky realizovaných, napr. záloha dát) službách.