Prípadová štúdia

Prípadová štúdia správy IT pre spoločnosť PURA ARCHITEKTURA.


PURA ARCHITEKTURA je architektonický ateliér zabezpečujúci komplexné služby v architektúre, dizajne, konštrukcii od ideového návrhu až po realizáciu.

 

 

Popis spolupráce:
Na začiatku spolupráce je väčšinou jednoduché zadanie: "Nastavte nám počítače tak, aby to fungovalo bezchybne! E-maily chceme mať možnosť čítať i na domácom počítači, prípadne na telefóne. Náš prístup do internetu je pomaly."
 
1. Vstupná analýza
Vstupná analýza nám umožní odkryť nedostatky v konfigurácii počítačov, prípadne problémové nastavenie e-mailov nášho zákazníka. Technik si všetky požiadavky dôkladne spíše a vykoná vstupnú analýzu. Mnoho spoločností ma i v súčasnosti nastavenú e-mailovú konfiguráciu podobne ako to bolo preferované pred 5-10timi rokmi, kde rozhodujúcim kritériom bol objem prenesených dát. Taktiež počítače sa počas používania prirodzene spomaľujú, čo býva často podceňované, keď to však prerátate na mzdu vašich zamestnancov, straty sú vysoké.
 
2. Optimalizácia firemného IT
Na základe vstupnej analýzy zadefinujeme zoznam úkonov, ktoré je potrebné vykonať. Po vašom odsúhlasení nastavia naši technici vaše IT na správny výkon. S takto nastavenými počítačmi sa vám bude pracovať pohodlnejšie. Začnete si užívať pohodlia pri práci s počítačmi, vaše e-maily si budete môcť čítať v práci, na notebooku alebo na mobile.
3. Periodický checkup
Jeden krát nastaviť nestačí! A to platí u všetkých našich zákazníkov. Bežným používaním, inštalovaním nových programov sa počítače spomaľujú, našou úlohou je ich držať pri plnom výkone i naďalej. Naši technici na pravidelných návštevách vykonávajú kontroly optimalizácie výkonu. Riešia problémy s vírusmi. Dbajú o správnu funkčnosť vašich e-mailov.
 
4. Remote access
Na to aby sme Vám pomohli čo najrýchlejšie, využívame aj vzdialený prístup. Pomocou zabezpečeného spojenia a hesla, ktoré nám oznámi Váš pracovník sa technik pripojí na počítač vášho zamestnanca a vykoná potrebné zmeny. Vykonávane zmeny je možné sledovať priamo na monitore servisovaného počítača.
 
5. Expresné výjazdy
V prípade, že sa jedná o extrémne zavírený počítač alebo nefunkčné Internetové pripojenie, riešime problém výjazdom k Vám. Naše autá sú neustále v teréne aby minimalizovali výpadok vášho IT. Dostať sa k vám je preto veľmi jednoduché a časovo efektívne.