Živnostník

Táto služba je primárne určená pre živnostníkov s jedným alebo dvoma počítačmi.

V cene správy je neobmedzený počet servisných služieb, realizovaných online (vzdialeným pripojením technika) alebo výjazdom a pravidelná servisná prehliadka. Všetky služby a informácie o stave sw, hw a záloh dát má klient k dipozícii na našom Hurican portaly. Cena za správu je stanovená počtom počítačov. Sieťové komponenty ako tlačiareň, router a pod. sú zahrnuté do správy a nenaceňujú sa samostatne.

Cena | Služba  
Mesačný paušál za 1 PC  15 EUR
Helpdesk 9/5
Počítače | tablet | smartphone | tlačiarne  
Pomoc pri HW problémoch
Pomoc pri inštalácii a upgrade HW
Nastavenie tlačiarní a skenerov
Zdieľanie súborov a tlačiarní pre pracovné skupiny
Operačný systém a aplikácie  
Podpora Windows 98|NT|2000|XP|Vista|7
Podpora pre MAC OS
Podpora štandardných aplikácii
Inštalácia a podpora Open Office, MS Office 98|2000|2003|2007|2010
Inštalácia antivírusu (AVG/ESET - 6/3 mes. skúš. verzia)
Optimalizácia rýchlosti počítača
Aplikácie tretích strán  
Diagnostika aplikácií tretích strán
Správa aplikácií tretích strán
E-maily a kalendáre  
Nastavenie e-mailov
Nastavenie kalendárov
Podpora e-mailov
Správa e-mailov
Individuálna záloha poštových schránok i
Serverové aplikácie  
Správa active directory
Správa e-mail servera (Exchange, Posix, ...) i
Správa VPN servera
Správa virtual servera (Wmware, ESX, ESXi, ...) 9 EUR
Správa databázového servera 39 EUR
Patch manažment
Inštalácia a upgrade serverových aplikácií i
Záloha dát
 
Nastavenie softvéru na zálohovanie (AVG LiveKive)
Nastavenie iného softvéru na zálohovanie
Správa záloh i
Restore 10%
Ďalšie služby
 
Dokumentácia správy počítačov
Monitoring serverov
Automatická kontrola staníc
Plán obnovy
Solution architekt
ISP manažment
Asset manažment a licenčný audit
Hromadné inštalície, upgrady OS a aplikácií i
Jednorázový presun a záloha e-mailov a dát i
Sťahovanie PC, telefónnych aparátov, tlačiarní a siete 10%
Tvorba, optimalizácia, upratanie kabeláže 10%
Školenie používateľov 10%
Profylaxia HW, čistenie 10%

       Služba je zahrnutá v paušálnej cene.
 −         Služba v danom paušále nie je možná.
...% Cena je účtovaná za každý úkon samostatne a na základe platného cenníka s % zľavou.
i       Cena bude stanovená na základe obhliadky, resp. časovej náročnosti.

Pravidelná kontrola je vykonávaná na základe požiadania zákazníka. Termín je potrebné nahlásiť 5 pracovných dní vopred spolu so zoznamom počítačov, na ktorých má byť kontrola vykonaná. Hurican zabezpečí technika, ktorý danú kontrolu vykoná v dohodnutom čase. Počítače zamestnancov zákazníka, ktoré majú byť zahrnuté do kontroly musia byť v dohodnutom čase prístupné.

Bezpečnosť dát našich klientov je pre nás absolútna priorita. Okrem nastavenia bezpečnosti siete Vám môžeme garantovať bezpečnosť dát aj prostredníctvom separátnej Zmluvy o ochrane dôverných informácii (NDA), ktorá bude súčasťou Zmluvy o vykonávaní komplexnej správy IT.

V prípade potreby, vieme garantovať správu IS formou SLA (Service Level Agreement), garantujeme reakčné doby na začatie riešenia problému v pracovných aj mimo pracovných časoch.

V prípade záujmu Vám vieme vypracovať individuálnu ponuku.