Inštalácie a nastavenia

Inštalácie operačného systému alebo softvéru na váš počítač. Zverte inštaláciu zakúpených produktov odborníkom.

Dopravu neúčtujeme. Na služby sa vzťahuje záruka podľa Obchodných podmienok spoločnosti Hurican s.r.o.

Služba Rozsah úkonov V servisnej
pobočke
Výjazd k
zákazníkovi
Hurican
online
Inštalácia softvéru

Potrebujete pomôcť s nastavením a inštaláciou programu?
  • nainštalujeme a nastavíme program podľa vašich potrieb
  • ukážeme vám základy jeho používania


9,90 EUR


39,90 EUR


9,90 EUR

Inštalácia operačného systému

Potrebujete nainštalovať operačný systém, alebo vykonať jeho upgrade?
  • nainštalujeme vami zakúpený operačný systém
  • nainštalujeme bezpečnostné záplaty
  • nainštalujeme všetky potrebné ovládače
  • skontrolujeme bezchybnú funkčnosť počítača


29,90 EUR


49,90 EUR
Spustenie a nastavenie počítača

Máte nový alebo sťahujete starý počítač?
  • zapojíme všetku potrebnú kabeláž, pripojíme počítač do Internetu
  • nastavíme počítač podľa vašich potrieb
  • vykonáme základnú kontrolu internetovej bezpečnosti počítača


19,90 EUR


39,90 EUR
Pripojenie externého zariadenia k počítaču

Chcete pripojiť nové externé zariadenie k vášmu počítaču?
  • naištalujeme vám rýchlo a bezchybne napríklad vašu tlačiareň, nový fotoaparát alebo mp3 prehrávač


39,90 EUR


9,90 EUR