Ochrana a záloha dát

Jednoduchá alebo rozšírená záloha disku a vašich dát. Ochránime alebo obnovíme vaše dôležité údaje.

Dopravu neúčtujeme. Na služby sa vzťahuje záruka podľa Obchodných podmienok spoločnosti Hurican s.r.o.

Služba Rozsah úkonov V servisnej
pobočke
Výjazd k
zákazníkovi
Hurican
online
Záloha dokumentov
(1 DVD)

Uložte si bezpečne vaše dokumenty pre prípad poškodenia počítača.
  • vysvetlíme spôsoby zálohovania
  • nájdeme vami určené dokumenty, ktoré je potrebné zálohovať
  • vytvoríme zálohu vašich dokumentov a pracovnej plochy
  • naučíme vás používať odzálohované dáta


19,90 EUR


39,90 EUR


Obnova dát

Zmazali sa vám alebo ste prišli o vaše fotografie alebo dokumenty? Poškodil sa vám USB kľúč alebo disk?
  • vysvetlíme spôsoby obnovy dát
  • obnovíme vami určené súbory a dáta, ktoré je potrebné obnoviť
  • naučíme vás používať obnovené dáta


49,90 EUR


59,90 EUR