Zálohujte svoje dáta

alebo Všetko, čo ste sa chceli spýtať o zálohovaní dát

Už ste zálohovali dáta?

Ste šťastný človek, ak ste sa doposiaľ nezaoberali myšlienkou na zálohovanie dát. Rozhodne gratulujeme! Doposiaľ vás nepostihla žiadna strata dát.

Ale môže byť len otázkou času dokedy… Murphyho zákony, či presnejšie - štatistika, sú neúprosné…
Neodkladajte zálohovanie, je vo vašom záujme. V článku prehľadne vysvetlíme spôsoby ako jednoducho uchovať dáta aby boli aktuálne a prístupné.

Prečo mám zálohovať dáta, keď mám dobrý počítač?

V dnešnej dobe takmer každý používa počítač na ukladanie dát. Súkromné osoby si odkladajú rodinné fotografie, videá z dovoleniek, emaily s priateľmi a známymi, korešpondenciu s úradmi. Živnostníci si vedú napríklad účtovnú agendu, daňové priznania, zatiaľčo malé firmy pridávajú naviac faktúry, mzdy zamestnancov, ponuky služieb… Výpočet je len ilustratívny, každý vie určite pridať ďalšie príklady.

Všetky takto uložené dáta sú svojim spôsobom aj cenné, aj chúlostivé. Pre firmu a živnostníka reprezentujú mesiace, či roky práce spolupracovníkov, dodávateľov, odberateľov. Alebo sú priam konkurenčnou výhodou. Pre súkromné osoby sú to zase spomienky na rodinný život, oddych alebo hobby. Toto všetko tvorí hodnoty, ktoré sú len veľmi ťažko vyčísliteľné. Predstavte si ako by ste sa cítili, keby v tomto momente boli všetky tieto údaje vymazané…

Tvrdíte, že to nie je možné? Akokoľvek spoľahlivo váš počítač doposiaľ fungoval, kedykoľvek môže zlyhať. Môže zlyhať pevný disk, má priemernú životnosť okolo 3-4 rokov. Ak máte notebook, mikrootrasy pri prenášaní môžu poškodiť súborový systém. Neopatrný kolega alebo dieťa môže nedopatrením zmazať údaje. Zlodeji môžu vykradnúť firmu alebo ukradnúť notebook z auta. Alebo najnovšie hrozby v podobe počítačových vírusov… Nielen toto všetko môže v sekunde zničiť týždne, mesiace ba roky práce. Zodpovedným postojom k zálohovaniu dát môžete jednoducho a ľahko predchádzať týmto stratám.

Čo je to zálohovanie dát?

Pod zálohovaním dát rozumejme možnosť obnovy dát z iného média v prípade, že došlo k poškodeniu, strate alebo odcudzeniu dát tam, kde sa obvykle ukladali. Jedná sa o dáta, v ktorých súkromné osoby, domácnosti, živnostníci a malé firmy vidia hodnotu a preto si ich chcú uchovať. Cieľom článku je ponúknuť bežnému používateľovi základnú orientáciu v oblastiach: zálohovanie dát, ochrana dát, obnová dát, záchrana dát a dôkladné zmazanie dát.

Pre úplnosť spomeňme ešte termín archivácia dát, ktorý je významovo rozdielny od zálohovania dát. Pod archiváciou sa rozumie také uchovanie dát, aby sa dalo zistiť v akom stave boli tieto dáta v určitom čase a zároveň archívna kopia musí byť dostupná počas definovaného obdobia. Dáta sa archivujú typicky ako dôsledok interných predpisov v organizácii alebo zo zákona. O archivácii dát článok nepojednáva.

Ako zálohovať dáta

Otázka „Ako zálohovať dáta“ sa dá rozdeliť na tri jednoduché podotázky:
1. Čo zálohovať,
2. Kam zálohovať
3. Ako často zálohovať

Odpoveď na prvú je skrytá v krátkej úvahe: čo by vám chýbalo najviac v prípade, že by váš počítač zrazu zmizol. Boli by to emaily s kolegami, rodinou, dodávateľmi? Boli by to fotografie z dovolenky? Fotografie vnúčat so starými rodičmi? Faktúry od zákazníkov? Alebo mzdová agenda? Adresy a kontakty na známych či zákaznikov? Spíšte si prehľad takýchto „cenných dát“ a určite sa k nemu v priebehu pár dní vráťte, či vás ešte niečo nenapadlo.

Kam zálohovať súvisí aj so spôsobom ako technicky vykonať zálohovanie

Najčastejšie sa používajú tieto tri spôsoby:
• manuálne na CD, DVD alebo USB či externý pevný disk
• on-line
• automaticky

Manuálne zálohovanie vykonáva používateľ počítača v prípade potreby. Najjednoduchšie sa zálohuje na CD resp. DVD média. Médium sa vloží do napaľovačky, v progame pre napaľovanie CD/DVD (respektíve v novších verziách Windows priamo v súborovom manažerovi) sa vyberú súbory a adresáre, ktoré treba zálohovať a dáta sa napália. Pri zálohovaní na USB či externý pevný disk je postup ešte ľahší, stačí pripojiť zariadenie a potrebné dáta prekopírovať.

Špecificky je možné „odzálohovať narýchlo“, ak je potrebné vykonať zálohu zopár nie veľmi veľkých súborov a počítač má prístup na internet. Ak má používateľ zriadené emailové konto na niektorom verejnom emailovom servery, je možné si sám sebe poslať tieto súbory. Limitáciou môže byť veľkosť emailového konta a rýchlosť pripojenia. V dnešnej dobe však rýchlosti pripojenia bývajú dostatočné na presun desiatok megabajtov a aj väčšina emailových serverov poskytuje schránky takejto veľkosti.

Službu On-line zálohovania poskytujú hlavne komerční poskytovatelia. Jedná sa o možnosť prostredníctvom internetu si odložiť dáta na serveroch poskytovateľa takejto služby. Poskytovateľ za poplatok úmerný veľkosti ukladaných dát zaručuje vysokú dostupnosť dát ako aj ochranu ich dôvernosti. Ochrana dôvernosti je typicky realizovaná šifrovaním s tým, že šifrovací kľúč má k dispozícii iba zákazník. Medzi výhody tejto služby patrí možnosť prístupu k dátam prakticky z ktoréhokoľvek počítača, ktorý má prístup k internetu. Nevýhodou je, že v prípade straty šifrovacieho kľúča nie je možné s dátami pracovať a nedokáže to ani poskytovateľ služby.

S automatickým zálohovaním môžete prestať myslieť na zálohovanie. Windows 2000 a XP obsahujú systémový program pre zálohovanie. Spúšťa sa jednoducho príkazom ntbackup. V grafickom rozhraní je k dispozícii sprievodca, v ktorom vyberiete súbory na zálohovanie, určíte miesto, kde budú zálohy umiestnené ale hlavne možete si vybrať, v ktorú dobu, respektíve ako často sa bude záloha vykonávať automaticky. Záloha je vytvorená ako jeden veľký súbor s príponou bkf.

Či zálohujete dáta manuálne alebo online, je potrebné sa zamyslieť ako často budete záložné kopie vytvárať. Pri hľadaní odpovede treba zobrať do úvahy koľko dát vytvoríte za určité obdobie, ako často sa vám stáva, že robíte nárazovú prácu, pri ktorej vypodukujete veľa súborov. Zvyčajne sa dáta zálohujú týždenne, či dvojtýždenne, poprípade mesačne. Ak však v priebehu dňa ukončíte dôležitý projekt alebo účtovnú uzávierku, či stiahnete obsah digitálneho fotoaparátu do PC a vymažete jeho pamäť, rozhodne vykonajte zálohu čím skôr, určite však v ten istý deň.

Na záver je potrebné sa rozhodnúť ako a kde sa budú uschovávať záložné médiá. Nie je dobrý nápad nechávať ich v krabici či na poličke vedľa počítača. V prípade požiaru alebo kompletnej krádeže sú vlastne nepoužiteľné. Zálohy dát je potrebné ukladať na bezpečné miesto. Pre maximálnu bezpečnosť doporučujeme vytvoriť ešte druhú kópiu a ukladať ju mimo budovu.

Ako obnoviť zálohované dáta

Ak ste vykonali zálohu dát manuálne, názvy súborov a adresárov napovedia kam dáta obnoviť v prípade potreby. Keď ich je však veľa alebo na záložnom médiu sa vyskytuje viacero verzií z rôznych dní, nie je ľahké sa rozhodnúť, ktoré súbory obnoviť. V tejto situácii elegantne pomôže automatické zálohovanie vo Windows (príkaz ntbackup). Ak boli dáta odzálohované prostredníctvom automatického zálohovania, v grafickom rozhraní pre obnovu dát je možné si vybrať jednoducho, ktoré časti treba obnoviť a program sám vykoná zvyšok.