Aké riziká nám prináša internet vecí (IoT)?

Pokrok v elektronike, informatike a technológiách prináša takmer denne nové zariadenia, aplikácie a riešenia, ktoré by nám mali uľahčiť život v súkromnej aj pracovnej sfére. Takisto sme svedkami exponenciálneho rastu vzájomného prepájania týchto zariadení a aplikácií. Tento trend okrem toho, že prináša nesporné množstvo výhod, je taktiež zdrojom nových rizík, ktoré netreba zanedbávať. Riziká ohrozenia súkromia, utajenia údajov a kybernetickej bezpečnosti už nie sú obmedzené len na počítače. Každé zariadenie, ktoré má IP adresu a je pripojené na internet, môže byť vystavené ohrozeniam zvonku. V tejto súvislosti prinášame zopár tipov ako sa chrániť proti online útokom, ktoré ohrozujú zariadenia pripojené na internet.

Šifrovanie a ochranné zabezpečenie

Opýtajte sa výrobcu, dodávateľa alebo firmy zaoberajúcej sa správou IT, akú mieru šifrovania a bezpečnostných úrovní vami používané zariadenia využívajú na prenos alebo príjem citlivých údajov. Šifrovanie je veľmi dôležité hlavne v prípade, že môže dôjsť k prenosu osobných alebo citlivých firemných údajov, ktoré by sa nemali dostať na verejnosť. Aj keď žiadna technológia nie je nenapadnuteľná, firmy využívajúce viacúrovňové bezpečnostné systémy a vysokú úroveň šifrovania minimalizujú možnosť útokov a únikov citlivých údajov. Preto doporučujeme odhaliť nedostatky v šifrovaní a bezpečnosti čím skôr, aby ste sa vyhli finančným a iným stratám, ktoré potenciálne útoky môžu priniesť.

Bezpečnostné procesy u dodávateľa

Doporučujeme zistiť, aké bezpečnostné procesy dodávatelia zariadení a technológií využívajú pri vývoji softvéru a zariadení pripojených na internet, aby zredukovali riziko porúch spôsobujúcich bezpečnostné ohrozenia. Veľké renomované spoločnosti využívajú bezpečnostné procesy na zabezpečenie využívania najlepších praktík pri vývoji softvéru a produktov. Na druhej strane menšie spoločnosti môžu mať v tejto oblasti nedostatky. Preto je informácia o ich procesoch veľmi dôležitá pri výbere dodávateľa.

Ochrana vašich informácií u vašich partnerov

Viete ako vaši partneri využívajú, chránia a zdieľajú vaše informácie? Najmä pri nových zariadeniach ovládaných hlasom a využívajúcich umelú inteligenciu je to veľmi dôležité. Tieto zariadenia sú navrhované, aby sa učili o nás a našich potrebách s cieľom uľahčiť nám život. No na druhej strane sú takisto naprogramované, aby pomohli firmám predať viac produktov. Preto sa môžu stať terčom útokov, ktorých cieľom je získanie informácii o vašom živote, rodine a o vašej nákupnej histórii.

Všetky tieto technológie ovplyvňujú náš súkromný aj pracovný život. Ak chcete vedieť viac o možných rizikách vyplývajúcich z IoT pre vašu firmu, kontaktujte nás, veľmi radi vám zodpovieme vaše otázky a navrhneme riešenia pre vyššiu bezpečnosť vašich zariadení a dát.