Čo je to Ransomware a ako sa chrániť?

Ransomware je pomerne nová bezpečnostná hrozba. Ide o veľmi nebezpečný druh malware, ktorý zašifruje dáta v počítači, prípadne v celej sieti a jeho autori požadujú výkupné, aby vám dáta odšifrovali. Ransomware se môže do počítača dostať pomocou prílohy v emaily, stiahnutím nebezpečného súboru, prelomením slabého hesla alebo dierou v zabezpečení operačného systému.

Ochrana proti ransomware:

Žiadna 100% ochrana bohužiaľ neexistuje a je nutné dbať na základy bezpečného chovania na internete. Mať bezpečné heslá: https://www.youtube.com/watch?v=Gm287r-mLdE – tu by som čerpal (a dal to povinne pozrieť všetkým zamestnancom):

  • neotvárať prílohy od neznámych ľudí, aj keď na prvý pohľad vyzerajú bezpečne, prípadne kontrolovať o aký typ súboru ide
  • mať aktualizovaný operačný systém a aplikácie
  • mať aktuálny antivírový systém
  • mať vyriešené zálohovanie dát
Viac podrobnosti vám prinesieme v ďalšom príspevku vrátane tipov, ako zabezpečiť váš počítač.