Eset Gold partner – certifikacia

Dáta a informácie sú pre každú firmu jedným z najcennejších aktív. Ich zálohovanie je v súčasnosti veľmi dôležité kvôli stále rastúcej hrozbe ransomware vírusov, ktoré zašifrujú súbory tak, že sa následne nedajú otvoriť. Mnoho firiem ale pristupuje ku svojím dátam nezodpovedne a zálohuje ich buď nepravidelne a nesystematicky, alebo vôbec. Strata dát môže mať pre firmu veľmi vážne následky a preto veľmi odporúčame venovať sa tejto otázke ešte pred tým, ako vznikne problém.