Zálohovanie firemných dát

Dáta a informácie sú pre každú firmu jedným z najcennejších aktív. Ich zálohovanie je v súčasnosti veľmi dôležité kvôli stále rastúcej hrozbe ransomware vírusov, ktoré zašifrujú súbory tak, že sa následne nedajú otvoriť. Mnoho firiem ale pristupuje ku svojím dátam nezodpovedne a zálohuje ich buď nepravidelne a nesystematicky, alebo vôbec. Strata dát môže mať pre firmu veľmi vážne následky a preto veľmi odporúčame venovať sa tejto otázke ešte pred tým, ako vznikne problém.

V súčasnosti existuje viacero možností na zálohovanie dát:
  • záloha dát do cloudu – v prípade, že je k dispozícii rýchly internet, dajú sa využiť cloudové riešenia. Napríklad v rámci MS Office 365 je k dispozícii OneDrive s kapacitou 1TB na užívateľa. Výhodou tohto riešenia je, že užívateľ má v jednom balíku licenciu na Office aj dátové úložisko.
  • záloha dát na NAS zariadenie – toto zariadenie je zapojené vo firemnej sieti a poskytuje možnosť zálohovania pre všetky zariadenia na firemnej sieti.
  • záloha dát na externý disk – tento spôsob zálohovania doporučujeme pre jedno zariadenie (aj server). Výhodou je, že disk sa môže odniesť mimo pracoviska.
Pri zálohovaní dát taktiež platí pravidlo 3-2-1:
  • Mať aspoň 3 kópie dáť.
  • Ukladať kópie na 2 rôzne miesta.
  • Mať 1 zálohu mimo sídlo firmy.
Pre každú firmu je vhodné iné riešenie zálohy dát. Z individuálnym riešením, šitím na mieru vašej firme vám veľmi radi poradia naši skúsení experti. Kontaktujte nás, radi zodpovieme všetky vaše otázky a navrhneme riešenie.